• /'mɑ:kʌp/

  Kỹ thuật chung

  đánh dấu
  extensible markup language (XML)
  ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
  GML (generalizedmarkup language)
  ngôn ngữ đánh dấu tổng quát
  Handheld Device Markup Language (HDML)
  ngôn ngữ đánh dấu thiết bị cầm tay
  Hypertext Markup Language (HTML)
  ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
  markup character
  ký tự đánh dấu
  markup declaration
  khai báo sự đánh dấu
  markup language
  ngôn ngữ đánh dấu
  markup minimization feature
  tính năng giảm thiểu đánh dấu
  SGML (standardgeneralized markup language)
  ngôn ngữ đánh dấu chuẩn mở rộng
  SGML (standardGeneralized Markup Language)
  ngôn ngữ đánh dấu mở rộng chuẩn
  Standard Generalized Markup Language (SGML)
  ngôn ngữ đánh dấu chuẩn mở rộng
  standard Generalized Markup language (SGML)
  ngôn ngữ đánh dấu mơ rộng chuẩn
  Standard generalized markup language (SGML)
  ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được tổng quát hóa
  WAP Markup Language (WML)
  Ngôn ngữ đánh dấu WAP
  XML (extensiblemarkup language)
  ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được

  thương mại

  sự tăng giá
  số tiền cộng vào trong việc tính toán giá bán, (gồm chi phí và lợi nhuận)
  an average markup of 15%
  tăng giá bình quân 15%

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X