• Cơ khí & công trình

    khuôn gốc

    Giải thích EN: A master template used as a permanent standard for other templates. Giải thích VN: Khuôn định dạng được sử dụng như một tiêu chuẩn cố định cho các khuôn khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X