• Thông dụng

  Cách viết khác templet

  Như templet

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tấm khuôn

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dưỡng, khuôn, bảng mẫu

  Cơ khí & công trình

  tấm khuôn

  Hóa học & vật liệu

  tấm mẫu

  Kỹ thuật chung

  cái đục
  calip
  cỡ
  cữ
  khuân mẫu
  khuôn
  animated template
  khuôn mẫu hoạt ảnh
  casting template
  khuôn đúc
  Document Template
  khuôn mẫu tài liệu
  keyboard template
  khuôn mẫu bàn phím
  milling template
  khuôn phay chép hình
  modify a template
  sửa đổi khuôn mẫu
  Save Template
  lưu khuôn mẫu
  shrink template
  khuôn co
  template command
  lệnh tạo khuôn mẫu
  khuôn dạng
  khuôn đúc
  khuôn mẫu
  animated template
  khuôn mẫu hoạt ảnh
  Document Template
  khuôn mẫu tài liệu
  keyboard template
  khuôn mẫu bàn phím
  modify a template
  sửa đổi khuôn mẫu
  Save Template
  lưu khuôn mẫu
  template command
  lệnh tạo khuôn mẫu
  đá tảng
  đế cột
  đệm
  dưỡng
  auto create template
  tạo dưỡng tự động
  casting template
  dưỡng đúc
  circular template
  dưỡng tròn
  drill template
  dưỡng khoan
  drilling template
  dưỡng khoan
  milling template
  dưỡng phay chép hình
  template casting
  sự đúc bằng dưỡng
  template making attachment
  đồ gá làm dưỡng
  bạc dẫn
  mạng che
  keyboard template
  màng che bàn phím
  mạng lọc
  mẫu

  Giải thích VN: 1. Lớp mẫu: Là một lớp chứa biên giới chung của các đối tượng, chẳng hạn ranh giới nước lục địa. Lớp này được dùng để tạo các lớp khác một cách tự động. Lớp mẫu giúp tiết kiệm thời gian và tạo độ chính xác trong phép chồng xếp topo.; 2. Bản đồ mẫu: Là bản đồ chứa đường viền khung, mũi tên chỉ Bắc, biểu trưng và các thành phần bản đồ khác cho một seri bản đồ chung.; 3. File mẫu: Là file dữ liệu dạng bảng rỗng, chỉ chứa các định nghĩa trường thuộc tính.

  mẫu tạm thời

  Giải thích EN: A pattern or mold; specific uses include: 1. a plate of a particular shape that serves as a guide for drafting, sawing, or cutting.a plate of a particular shape that serves as a guide for drafting, sawing, or cutting.2. a flat plate that provides a variety of curves, used in drafting.a flat plate that provides a variety of curves, used in drafting.. Giải thích VN: Là một mẫu đặc trưng bao gồm: 1 một tấm ở một hình dạng đặc trưng dùng để định hướng theo bản vẽ, cưa cắt 2. một tấm dẹt cung cấp các đường cong khác nhau sử dụng trong vẽ.

  mô hình
  ván khuôn (đóng tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X