• /´mæsti¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhai (thức ăn)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm nhuyễn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  champ , chomp , chump , crump , crunch , munch , chew , crush , gnash , grind , knead

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X