• /næʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nghiến (răng)
  to gnash one's teeth
  nghiến răng (vì giận)

  Nội động từ

  Nghiến răng

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  clamp , crush , grate , grit , rub , crunch , champ , chomp , gnaw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X