• /´tʃɔmp/

  Thông dụng

  Động từ

  Nhai rào rạo

  Danh từ

  Sự nhai rào rạo

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X