• Kỹ thuật chung

  nhiệt kế cực đại

  Giải thích EN: A thermometer designed to register the highest temperature attained during a given time interval. Giải thích VN: Một nhiệt kế được thiết kế để ghi lại nhiệt độ lớn nhất đạt được trong một khoảng thời gian cho trước.

  Xây dựng

  nhiệt kế cực đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X