• (đổi hướng từ Attained)
  /ə'tein/

  Thông dụng

  Động từ

  Đạt được, giành được
  to attain one's infamous goal
  đạt được mục tiêu đê hèn của mình
  Đạt tới, đến tới
  to attain to perfection
  đạt tới sự hoàn mỹ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đạt được, hoàn thành

  Xây dựng

  với tới

  Kỹ thuật chung

  hoàn thành
  đạt được
  đạt tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X