• /´mi:n¸taim/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trong khi chờ đợi; trong lúc ấy

  Danh từ

  ( in the meantime) trong khi chờ đợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X