• /'membəʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tư cách hội viên, địa vị hội viên
  a membership card
  thẻ hội viên
  Số hội viên, toàn thể hội viên
  this club has a large membership
  số hội viên của câu lạc bộ này rất lớn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính liên đới
  tính liên thuộc

  Xây dựng

  thành viên

  Kinh tế

  địa vị hội viên
  số hội viên
  toàn thể hội viên
  tổng số thành viên
  tư cách hội viên
  honorary membership
  tư cách hội viên danh dự
  regular membership
  tư cách hội viên chính thức
  tư cách thành viên
  exchange membership
  tư cách thành viên của Sở giao dịch

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X