• /¸menin´dʒaitis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) viêm màng não

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  viêm màng não
  cerebrospinal meningitis
  viêm màng não tủy
  external meningitis
  viêm màng não cứng ngoài
  internal meningitis
  viêm màng não cứng trong
  meningitis of the base
  viêm màng não nền não
  meningitis serosa
  viêm màng não thanh dịch
  meningitis sympathica
  viêm màng não giao cảm
  metastatic meningitis
  viêm màng não di căn
  mumps meningitis
  viêm màng não quai bị
  otitic meningitis
  viêm màng não viêm tai
  plasmodial meningitis
  viêm màng não sốt rét
  posterior meningitis
  viêm màng não vùng tiều não
  purulent meningitis
  viêm màng não mủ
  rheumatic meningitis
  viêm màng não thấp khớp
  tubercular meningitis
  viêm màng não lao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X