• /¸metə´mɔ:fik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (địa lý,địa chất) biến chất (đá)
  Biến dạng, biến hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biến chất
  contact metamorphic mine-ral
  khoáng vật biến chất tiếp xúc
  crystalline metamorphic rock
  đá biến chất kết tinh
  dynamic metamorphic rock
  đá biến chất động lục
  metamorphic aureole
  vành biến chất
  metamorphic differentiation
  biến chất phân dị
  metamorphic facies
  tướng biến chất
  metamorphic rock
  đá biến chất
  metamorphic rocks
  đá biến chất
  metamorphic schist
  đá phiến biến chất
  metamorphic stone
  đá biến chất
  metamorphic water
  nước biến chất
  metamorphic zone
  đới biến chất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X