• Thông dụng

  Tính từ

  Kết tinh
  Bằng pha lê; giống pha lê, trong như pha lê
  crystalline lens
  (nhãn khoa) thủy tinh thể

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuộc tinh thể

  Y học

  trong như pha lê

  Kỹ thuật chung

  kết tinh
  coarse-crystalline
  kết tinh thô
  crystalline basement
  móng kết tinh
  crystalline glaze
  men kết tinh
  crystalline insulin
  insulin kết tinh
  crystalline limestone
  đá vôi kết tinh
  crystalline metamorphic rock
  đá biến chất kết tinh
  crystalline rock
  đá kết tinh
  crystalline schist
  đá phiến kết tinh
  crystalline silica dust
  bụi silic ôxit kết tinh
  crystalline state
  trạng thái kết tinh
  crystalline stone
  đá kết tinh
  crystalline wax
  sáp kết tinh
  non crystalline texture
  kiến trúc không kết tinh
  non-crystalline
  không kết tinh
  post crystalline deformation
  biến dạng sau kết tinh
  pre-crystalline deformation
  biến dạng trước kết tinh
  un-crystalline
  không kết tinh
  tinh thể
  crystalline form
  dạng tinh thể
  crystalline fracture
  mặt gãy tinh thể
  crystalline lens
  thấu kính tinh thể
  crystalline lens
  thủy tinh thể (của mắt)
  crystalline metal
  kim loại tinh thể
  crystalline particle
  hạt tinh thể
  crystalline particle
  tinh thể nhỏ
  crystalline semi-conductor solid
  chất rắn bán dẫn tinh thể
  crystalline system
  hệ tinh thể
  granular crystalline gypsum
  đá thạch cao hạt tinh thể
  magneto crystalline anisotropy energy
  năng lượng dị hướng từ tinh thể
  micro-crystalline wax
  sáp vi tinh thể

  Kinh tế

  tinh thể
  crystalline rennin
  renin tinh thể
  trong suốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X