• /´mi:təriη/

  Kỹ thuật chung

  định lượng
  fuel metering
  sự định lượng nhiên liệu
  ink metering control
  sự điều khiển định lượng mực
  metering balance
  cân định lượng
  metering balance
  máy đo định lượng
  metering conveyor balance
  cân định lượng kiểu băng tải
  metering device
  bộ định lượng
  metering port
  lỗ định lượng
  metering pump
  bơm định lượng
  metering pump
  máy bơm định lượng
  metering unit
  bộ phận định lượng xăng
  metering valve
  van định lượng
  piston type metering pump
  máy bơm định lượng kiểu pittông
  đo
  sự định lượng
  fuel metering
  sự định lượng nhiên liệu
  sự đo lường
  sự pha chế

  Cơ - Điện tử

  Sự đo, sự định lượng

  Xây dựng

  sự đo, sự định lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X