• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  bộ vi định vị

  Giải thích EN: An optical-mechanical device that utilizes a micromanipulator to position needles or pipets in the field of a low-power microscope. Giải thích VN: Một thiết bị cơ quang sử dụng một tay quay nhỏ để định vị những kim hay ống nhỏ trong trường của một kính hiển vi công suất thấp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X