• Hóa học & vật liệu

    màng cản

    Giải thích EN: A membrane, used in membrane-separation processes, having pore sizes in the 20 to 100 angstrom range. Giải thích VN: Một loại màng, sử dụng phương pháp tách màng với các lỗ trên màng cách nhau khoảng 20-100 Å.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X