• /mai'krɔskəpi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dùng kính hiển vi; sự soi kính hiển vi

  Chuyên ngành

  Y học

  sự soi kính hiển vi

  Điện lạnh

  hiển vi
  Auger electron microscopy (AEM)
  phép hiển vi điện tử Auger
  ballastic electron emission microscopy (BEEM)
  phép hiển vi phát xạ xung kích
  confocal microscopy
  phép hiển vi đồng tụ
  nonlinear microscopy
  phép hiển vi phi tuyến

  Kinh tế

  sự soi kính hiển vi
  sự sử dụng kính hiển vi
  electron microscopy
  sự sử dụng kính hiển vi điện tử
  fluorescence microscopy
  sự sử dụng kính hiển vi huỳnh quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X