• /kɔn'foukəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cùng tiêu điểm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng tiêu

  Điện lạnh

  đồng tụ
  confocal microscopy
  phép hiển vi đồng tụ

  Kỹ thuật chung

  đồng tiêu
  confocal cone
  nón đồng tiêu
  confocal cones
  nón đồng tiêu
  confocal congruence
  đoàn đồng tiêu
  confocal congruences
  đoàn đồng tiêu
  confocal conics
  conic đồng tiêu
  confocal conics
  cônic đồng tiêu
  confocal coordinates
  tọa độ đồng tiêu
  confocal curve
  đường đồng tiêu
  confocal ellipsoids
  các elipsoit đồng tiêu
  confocal ellipsoids
  các elipxoit đồng tiêu
  confocal family
  họ đồng tiêu
  confocal quadratics
  quađric đồng tiêu
  confocal quadrics
  quadric đồng tiêu
  confocal resonator
  bộ cộng hưởng đồng tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X