• /,fluә'resәns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự huỳnh quang; sự phát huỳnh quang

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự huỳnh quang

  Kỹ thuật chung

  huỳnh quang
  fluorescence analysis
  phân tích huỳnh quang
  fluorescence correction factor
  thừa số hiệu chỉnh huỳnh quang
  fluorescence efficiency
  hiệu suất huỳnh quang
  fluorescence excitation spectrum
  phổ kích thích huỳnh quang
  fluorescence lifetime
  thời gian sống huỳnh quang
  fluorescence microscope
  kính hiển vi huỳnh quang
  resonance fluorescence
  huỳnh quang cộng hưởng
  saturated fluorescence
  huỳnh quang bão hòa
  X-ray fluorescence
  sự huỳnh quang tia x
  x-ray fluorescence (XRF)
  huỳnh quang tia X
  sự huỳnh quang
  X-ray fluorescence
  sự huỳnh quang tia x

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X