• /i'mi∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát ra (ánh sáng, nhiệt...), sự bốc ra, sự toả ra (mùi vị, hơi...)
  Vật phát ra, vật bốc ra, vật toả ra
  (y học) sự xuất tinh
  Sự phát hành (giấy bạc...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự truyền, sự phát hành (tiền tệ), sự phát xạ (khí)

  Xây dựng

  điện phát ra
  phát sóng
  emission of the waves
  sự phát sóng (điện tử)
  phát thanh
  emission tower
  tháp phát thanh

  Điện tử & viễn thông

  buổi truyền hình
  buổi truyền thanh

  Điện

  sự bức xa

  Kỹ thuật chung

  bốc lên
  chất thải
  emission standard
  giới hạn chất thải
  khí phát tán
  khí xả
  phát xạ
  absorption-emission pyrometer
  hấp thụ kế phát xạ
  acoustic emission
  sự phát xạ âm thanh
  alpha-emission
  phát xạ anpha
  atmospheric emission
  phát xạ điện khí quyển
  auto-emission
  sự tự phát xạ
  ballastic electron emission microscopy (BEEM)
  phép hiển vi phát xạ xung kích
  beta emission
  sự phát xạ beta
  beta-emission
  sự phát xạ beta
  cathode emission
  phát xạ catot
  cathode emission
  sự phát xạ âm cực
  coherent emission beam
  tia phát xạ nhất quán
  cold emission
  phát xạ electron lạnh
  cold emission
  phát xạ lạnh
  cold-cathode emission
  phát xạ catot lạnh
  cold-cathode emission
  sự phát xạ catôt nguội
  continuous emission
  phát xạ liên tục
  control emission
  phát xạ điều khiển
  cooperative emission
  sự phát xạ hợp tác
  coronal emission lines
  vạch phát xạ nhật hoa
  cosine emission law
  định luật phát xạ cosin
  cyclotron emission
  phát xạ xyclotron
  delayed emission
  sự phát xạ trễ
  early streamer emission
  dải phát xạ sớm
  early streamer emission lightning protection
  bảo vệ chống sét kiểu phát xạ sớm
  electron emission
  phát (xạ) electron
  electron emission
  phát xạ electron
  electron emission
  sự phát xạ electron
  emission band
  đám phát xạ
  emission band
  dải phát xạ
  emission by field effect
  phát xạ nhờ hiệu ứng trường
  emission characteristics
  đặc tuyến phát xạ
  emission coefficient
  hệ số phát xạ
  emission criteria
  chuẩn cứ phát xạ
  emission diode
  đi-ốt phát xạ
  emission efficiency
  hiệu suất phát xạ
  emission line
  vạch phát xạ
  emission security
  sự an toàn phát xạ
  emission spectral analysis
  phân tích phổ phát xạ
  emission spectral density
  mật độ phổ phát xạ
  emission spectrum
  phổ phát xạ
  emission spectrum line
  vạch phổ phát xạ
  emission theory
  lý thuyết phát xạ
  emission velocity
  vận tốc phát xạ
  enhanced emission
  phát xạ tăng cường
  extremely low-frequency emission
  phát xạ tần số cực thấp
  field emission
  phát xạ trường
  field emission
  sự phát xạ
  field emission
  sự phát xạ lạnh electron
  field emission
  sự phát xạ trường
  Field Emission Display (FED)
  hiển thị phát xạ trường
  field emission microscope
  kính hiển vi phát xạ trường
  Field Emission Picture Element Technology (FEPET)
  công nghệ phần tử ảnh phát xạ trường
  field induced emission
  phát xạ trường cảm ứng
  field-emission tube
  đèn phát xạ trường
  field-free emission current
  dòng phát xạ không trường
  filament emission
  phát xạ sợi nung
  flame emission spectroscopy
  phổ học ngọn lửa phát xạ
  gamma emission
  phát xạ gama
  grid emission
  sự phát xạ lưới
  horizontally polarized emission
  sự phát xạ phân cực ngang
  hydrogen emission line
  vạch phát xạ hyđro
  induced emission
  phát xạ cảm ứng
  induced emission
  sự phát xạ cảm ứng
  infrared emission
  phát xạ tia hồng ngoại
  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER)
  khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích (Laze)
  low emission
  phát xạ thấp
  nonthermal decimetric emission
  phát xạ sóng đeximet phi nhiệt
  out-of-band spectrum of an emission
  phổ ngoài dải băng phát xạ
  pair emission
  phát xạ cặp
  peak level (ofan emission)
  mức đỉnh (của phát xạ)
  PETT (positronemission transaxial tomography
  máy chụp cắt lớp phát xạ positron
  photoelectric emission
  phát xạ quang điện
  photoelectric emission
  sự phát xạ quang điện
  positive emission
  phát xạ dương
  positron emission transaxial tomography (PETT)
  máy chụp cắt lớp phát xạ positron
  power distribution (ofemission)
  sự phân phối công suất phát xạ
  primary emission
  bức xạ sơ cấp (sự) phát xạ sơ cấp
  primary emission
  sự phát xạ sơ cấp
  proton induced X-ray emission
  phát xạ tia X do bắn proton
  pulsed emission
  phát xạ xung
  radio emission
  phát xạ vô tuyến
  reduced carrier single-side band emission
  sự phát xạ sóng mang giảm bớt
  regular emission
  phát xạ đều
  reverse emission
  sự phát xạ ngược
  secondary emission
  phát xạ thứ cấp
  secondary emission
  sự phát xạ thứ cấp
  secondary emission coefficient
  hệ số phát xạ thứ cấp
  secondary emission ratio
  hệ số phát xạ thứ cấp
  secondary emission target
  mục tiêu phát xạ thứ cấp
  secondary emission tube
  đèn phát xạ thứ cấp
  secondary grid emission
  phát xạ lưới thứ cấp
  secondary ionic emission
  phát xạ ion thứ cấp
  selective emission
  sự phát xạ chọn lọc
  source of emission
  nguồn phát xạ
  specific emission
  độ phát xạ riêng
  spectral properties of an emission
  các đặc trưng của phát xạ
  spontaneous emission
  phát xạ tự phát
  spontaneous emission
  sự phát xạ tự phát
  spontaneous positron emission
  phát xạ pozitron tự phát
  spurious emission
  phát xạ tạp nhiễu
  stimulated emission
  phát xạ cảm ứng
  stimulated emission
  phát xạ cưỡng bức
  stimulated emission
  phát xạ kích thích
  stimulated emission
  sự phát xạ cảm ứng
  stimulated emission
  sự phát xạ cưỡng bức
  stimulated emission
  sự phát xạ kích thích
  stimulated emission of radiation
  phát xạ cảm ứng
  stimulated emission of radiation
  phát xạ cưỡng bức
  streamer emission
  dải phát xạ
  thermal electron emission
  phát xạ electron nhiệt
  thermionic emission
  phát xạ electron nhiệt
  thermionic emission
  phát xạ nhiệt điện tử
  thermionic emission
  phát xạ nhiệt ion
  thermionic emission
  phát xạ tecmion
  thermionic emission
  sự phát xạ nhiệt
  thermoelectronic emission
  phát xạ điện tử
  total emission
  phát xạ toàn phần
  tunnel emission
  phát xạ trong đường hầm
  volume emission and absorption coefficient
  hệ số phát xạ và hấp thụ khối
  wanted emission
  sự phát xạ cần thiết
  wanted emission
  sự phát xạ mong muốn
  phun khí
  sự bức xạ
  sự phóng xạ
  sự phát ra
  sự phát tán
  exhaust gas emission
  sự phát tán khí thải
  local emission
  sự phát tán cục bộ
  local emission source
  sự phát tán cục bộ
  sự phát thải
  sự phát xạ
  acoustic emission
  sự phát xạ âm thanh
  beta emission
  sự phát xạ beta
  beta-emission
  sự phát xạ beta
  cathode emission
  sự phát xạ âm cực
  cold-cathode emission
  sự phát xạ catôt nguội
  cooperative emission
  sự phát xạ hợp tác
  delayed emission
  sự phát xạ trễ
  electron emission
  sự phát xạ electron
  field emission
  sự phát xạ lạnh electron
  field emission
  sự phát xạ trường
  grid emission
  sự phát xạ lưới
  horizontally polarized emission
  sự phát xạ phân cực ngang
  induced emission
  sự phát xạ cảm ứng
  photoelectric emission
  sự phát xạ quang điện
  primary emission
  bức xạ sơ cấp (sự) phát xạ sơ cấp
  primary emission
  sự phát xạ sơ cấp
  reduced carrier single-side band emission
  sự phát xạ sóng mang giảm bớt
  reverse emission
  sự phát xạ ngược
  secondary emission
  sự phát xạ thứ cấp
  selective emission
  sự phát xạ chọn lọc
  spontaneous emission
  sự phát xạ tự phát
  stimulated emission
  sự phát xạ cảm ứng
  stimulated emission
  sự phát xạ cưỡng bức
  stimulated emission
  sự phát xạ kích thích
  thermionic emission
  sự phát xạ nhiệt
  wanted emission
  sự phát xạ cần thiết
  wanted emission
  sự phát xạ mong muốn
  sự truyền
  thoát ra
  tỏa ra

  Địa chất

  sự thoát ra, sự phát ra, sự xuất ra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X