• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Giao thông & vận tải

  cột lý trình

  Xây dựng

  cột dặm

  Giải thích EN: A marker used in surveying to record the distance of a mile. Giải thích VN: Cột đánh dấu dùng trong khảo sát để ghi khoảng cách 1 dặm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X