• /´mil¸reis/

  Xây dựng

  dòng nước chạy máy xay

  Giải thích EN: A direct stream of water that, by sheer force, drives a mill wheel. Giải thích VN: Dòng nước trực tiếp dưới tác dụng của lực vuông góc làm quay bánh xe cối xay gió.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X