• /´minə¸ret/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tháp (ở giáo đường Hồi giáo)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tháp giáo đường

  Giải thích EN: In a mosque, a tall slender tower with balconies, used to call the faithful to prayer. Giải thích VN: Trong một nhà thờ Hồi giáo: một tháp nhỏ có ban công được sử dụng để kêu gọi các tín đồ đi cầu nguyện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X