• /´slendə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mảnh khảnh, thon thả (không rộng lắm (như) ng tương đối dài hoặc cao)
  Mảnh khảnh, mảnh dẻ, mảnh mai (người)
  a slender girl
  cô gái mảnh khảnh
  Ít ỏi, nghèo nàn, nhỏ (về số lượng, tầm cỡ)
  slender earnings
  tiền kiếm được ít ỏi
  Mỏng manh
  slender hope
  hy vọng mỏng manh
  Yếu ớt, không âm vang (âm thanh, tiếng nói)
  Không thích hợp

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có tiết diện nhỏ

  Kỹ thuật chung

  mảnh
  slender beam
  dầm mảnh
  slender beam
  dầm thanh mảnh
  slender column
  cột thanh mảnh
  slender framework
  khung mảnh
  slender rod
  thanh mảnh
  slender shaft
  trục mảnh
  slender structure
  kết cấu mảnh
  slender wall
  tường mảnh
  tall slender column
  cột cao và mảnh (độ mảnh rất lớn)
  mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X