• /mis´tʃa:ns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không may, sự rủi ro, sự bất hạnh
  by mischance
  do không may


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X