• /di´sə:n/

  Thông dụng

  Động từ

  Nhận thức, thấy rõ (bằng trí óc, bằng giác quan...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) phân biệt
  to discern good and bad; to discern good from bad; to discern between good and bad
  phân biệt tốt xấu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân biệt

  Kinh tế

  nhận thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X