• /məʊt $ moʊt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hào (xung quanh thành trì...)

  Ngoại động từ

  Xây hào bao quanh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hào phòng vệ

  Kỹ thuật chung

  hồ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X