• /'bæriә(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chướng ngại vật
  Hàng rào

  Ngoại động từ

  Đặt chướng ngại vật để cản

  Cấu trúc từ

  barrier cream
  kem chống nhiễm trùng da
  barrier reef
  vỉa san hô ngầm ngăn cách với đất liền bởi một eo biển
  to barrier the way
  chận đường
  to barrier in
  cản không cho vào
  to barrier out
  cản không cho ra

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  chắn đường ngang
  barrier light
  đèn hiệu chắn đường ngang
  barrier normally open
  chắn đường ngang thường mở
  closed barrier
  chắn đường ngang đã đóng

  Toán & tin

  mảng chắn

  Xây dựng

  đường chắn
  hàng rào chắn (đường)
  thanh chắn
  lane close barrier
  thanh chắn làn xe
  thanh chắn đường
  thanh ngang cầu

  Điện

  bộ ngăn cách

  Giải thích EN: The solid insulating material in transformers that provides the main insulation, apart from the oil.

  Giải thích VN: Vật liệu rắn cách điện trong máy biến thế tạo sự cách ly chính, ngoại trừ với dầu.

  Kỹ thuật chung

  cái chắn
  chắn
  barrier arm
  cần gác chắn
  barrier beach
  bãi chắn
  barrier capacitance
  điện rung lớp chặn
  barrier closing time
  thời gian đóng chắn
  barrier coat
  lớp phủ chặn
  barrier coat
  lớp sơn chặn
  barrier coating
  lớp phủ chắn
  barrier film
  màng chắn
  barrier film
  màng chặn
  barrier grid
  lưới chắn (tải)
  barrier grid storage tube
  ống nhớ có lưới chắn
  barrier island
  đảo chắn
  barrier lake
  hồ đập chắn
  barrier layer
  lớp chắn
  barrier layer
  lớp chặn
  barrier layer
  tường chắn
  barrier layer cell
  pin quang điện có lớp chặn
  barrier layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier light
  đèn hiệu chắn đường ngang
  barrier machine
  máy đóng mở cần chắn
  barrier material
  vật liệu chắn
  barrier normally open
  chắn đường ngang thường mở
  barrier opening button
  nút mở chắn
  barrier opening time
  thời gian mở chắn
  barrier packaging
  bao bì chắn
  barrier pillar
  trụ chắn
  barrier problem
  bài toán màn chắn
  barrier reef
  đá ngầm chắn
  barrier reef
  đá ngầm chắn ngang
  barrier reef
  ám tiêu chắn
  barrier reef
  rạn chắn
  barrier region
  vùng chắn
  barrier resin
  nhựa màng chắn
  barrier shield
  khiên chắn
  barrier shielding
  kết cấu tường chắn ở lò phản ứng nguyên tử
  barrier system
  hệ chắn
  barrier type of curb
  gờ chắn xe
  barrier wall
  tường chắn
  barrier-layer cell
  tế bào có lớp chặn
  barrier-layer rectification
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  built-in vapour (proof) barrier
  màng chắn hơi gắn sẵn
  built-in vapour barrier
  màng chắn hơi gắn sẵn
  built-in vapour proof barrier
  màng chắn hơi gắn sẵn
  closed barrier
  chắn đường ngang đã đóng
  concrete barrier
  rào chắn bêtông
  crash barrier
  rào chắn va đụng
  crush barrier
  rào chắn
  five-layer barrier film
  màng chắn năm lớp
  flash barrier
  màn chắn chớp sáng
  flash barrier
  màn chắn hồ quang
  flash barrier
  màn chắn tia lửa
  flash barrier
  vành chắn tia lửa
  half-barrier
  chắn nửa đường
  ice barrier
  dải băng chắn
  impermeable barrier
  tấm chắn không thấm
  lane close barrier
  thanh chắn làn xe
  membrane water vapour barrier
  tấm chắn hơi kiểu màng
  micron barrier
  rào chắn cỡ micromets
  noise barrier
  rào chắn ồn
  on-call barrier
  gác chắn thường đóng
  railway barrier
  rào chắn mưa
  reflecting barrier
  màn chắn phản xạ
  safety barrier
  vật chắn an toàn
  skimming barrier
  rào phao chắn hớt váng
  storm-water barrier
  rào chắn mưa
  surface barrier
  rào chắn bề mặt
  surface barrier transistor
  tranzito có lớp chắn
  surface-barrier transistor
  tranzito lớp chắn
  surface-barrier transistor
  tranzito mặt chắn
  thermal barrier coating
  lớp phủ chắn nhiệt
  turning barrier
  bộ phận chắn kiểu xoay
  vapour barrier
  màn chắn bằng hơi nước
  water vapor barrier
  làm chắn hơi nước
  water vapour barrier
  làm chắn hơi nước
  wind barrier
  tấm chắn gió
  lũy
  dải cát
  đê quai
  doi cát
  lớp chắn
  barrier capacitance
  điện rung lớp chặn
  barrier layer cell
  pin quang điện có lớp chặn
  barrier layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier-layer cell
  tế bào có lớp chặn
  barrier-layer rectification
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  surface barrier transistor
  tranzito có lớp chắn
  surface-barrier transistor
  tranzito lớp chắn
  lớp chặn
  barrier capacitance
  điện rung lớp chặn
  barrier layer cell
  pin quang điện có lớp chặn
  barrier layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier-layer cell
  tế bào có lớp chặn
  barrier-layer rectification
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  surface barrier transistor
  tranzito có lớp chắn
  surface-barrier transistor
  tranzito lớp chắn
  lớp chắn ẩm
  lớp ngăn
  lớp rào
  hàng rào
  barrier railings
  hàng rào bảo vệ
  blood brain barrier
  hàng rào máu não
  crash barrier
  hàng rào an toàn
  crash barrier
  hàng rào phân ranh giới
  disinfectant barrier
  hàng rào khử trùng
  disinfection barrier
  hàng rào khử trùng
  disinfection barrier
  hàng rào phòng dịch
  emitter barrier
  hàng rào cực emitter
  emitter barrier
  hàng rào cực phát
  energy barrier
  hàng rào năng lượng
  fire barrier
  hàng rào ngăn cháy
  junction barrier
  hàng rào chuyển tiếp
  potential barrier
  hàng rào thế
  potential barrier
  hàng rào thế năng
  protective barrier
  hàng rào bảo vệ
  railway barrier
  hàng rào ngăn mưa
  safety barrier
  hàng rào an toàn
  safety barrier
  hàng rào vệ
  sonic barrier
  hàng rào âm (thanh)
  sonic barrier
  hàng rào âm thanh
  sound barrier
  hàng rào âm thanh
  sound barrier
  hàng rào cách âm
  storm-water barrier
  hàng rào ngăn mưa
  hàng xây chắn ẩm
  mạch ngăn ẩm
  màn chắn
  barrier problem
  bài toán màn chắn
  flash barrier
  màn chắn chớp sáng
  flash barrier
  màn chắn hồ quang
  flash barrier
  màn chắn tia lửa
  reflecting barrier
  màn chắn phản xạ
  vapour barrier
  màn chắn bằng hơi nước
  màng chắn
  barrier resin
  nhựa màng chắn
  built-in vapour (proof) barrier
  màng chắn hơi gắn sẵn
  built-in vapour barrier
  màng chắn hơi gắn sẵn
  built-in vapour proof barrier
  màng chắn hơi gắn sẵn
  five-layer barrier film
  màng chắn năm lớp
  màng ngăn
  rock dust barrier
  màng ngăn bụi đá
  vapour barrier
  màng ngăn hơi nước
  rào
  rào chắn
  concrete barrier
  rào chắn bêtông
  crash barrier
  rào chắn va đụng
  micron barrier
  rào chắn cỡ micromets
  noise barrier
  rào chắn ồn
  railway barrier
  rào chắn mưa
  storm-water barrier
  rào chắn mưa
  surface barrier
  rào chắn bề mặt
  tường chắn
  barrier shielding
  kết cấu tường chắn ở lò phản ứng nguyên tử
  vách (ngăn)
  rock dust barrier
  vách ngăn bụi đá
  vách ngăn
  rock dust barrier
  vách ngăn bụi đá
  vật cản
  vật chắn
  safety barrier
  vật chắn an toàn
  vòm thẳng

  Kinh tế

  chướng ngại
  chướng ngại vật
  hàng rào (quan thuế)
  trở lực
  vật ngăn cản

  Địa chất

  giàn bụi trơ, hàng rào, cái chắn, vật cản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X