• /´mouldiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đúc; vật đúc
  (kiến trúc) ( (thường) số nhiều) đường gờ; đường chỉ (ở tường, cột...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  viền [đường viền]

  Cơ - Điện tử

  Sự làm khuôn, sự rót khuôn, sự đổ khuôn

  Cơ khí & công trình

  sản phẩm ép

  Y học

  chỉnh khuôn sọ

  Kỹ thuật chung

  đổ khuôn
  contact moulding
  sự đổ khuôn tiếp xúc
  dựng khuôn
  đường bờ
  đường chỉ
  đường gờ
  ép theo khuôn
  gờ
  gờ trang trí
  mái đua
  mái hắt
  sự đổ khuôn
  contact moulding
  sự đổ khuôn tiếp xúc
  sự đúc
  sự đúc khuôn
  injection moulding
  sự đúc khuôn kiểu phụt
  sự ép khuôn
  battery moulding
  sự ép khuôn bộ
  impact moulding
  sự ép khuôn áp lực
  sự làm khuôn
  blow moulding
  sự làm khuôn thổi
  compression moulding
  sự làm khuôn ép
  strickle moulding
  sự làm khuôn theo dưỡng
  sự rót khuôn
  sự tạo khuôn
  extrusion moulding
  sự tạo khuôn ép đùn
  sản phẩm đúc
  ván ốp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X