• /kəm'pre∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ép, sự nén
  (nghĩa bóng) sự cô lại, sự cô đọng; sự giảm bớt
  compression of ideas
  sự cô đọng ý
  the compression of expenses
  sự giảm bớt các khoản chi tiêu
  (kỹ thuật) sự độn, sự lèn, sự đầm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự ép, sự nén, sự cô đặc

  Sự ép, sự nén, sự cô đặc

  Cơ khí & công trình

  sự cô (đặc)
  sự nén ép

  Toán & tin

  (vật lý ) sự nén; (tôpô học ) sự co
  adiabatic compression
  sự nén đoạn nhiệt
  one-dimensional compression
  sự nén một chiều, biến dạng một chiều

  Xây dựng

  cấu kiện chịu nén

  Điện

  sự nén (âm lượng)

  Giải thích VN: Sự ngưng tụ hoặc giảm thể tích (chất ở trạng thái khí)/ sự tiết giảm lợi suất của tín hiệu âm thanh tùy theo âm lượng, thí dụ âm tần biên độ quá lớn phải được tiết giảm hoặc nén ép nhiều hơn tín hiệu biên độ nhỏ.

  Kỹ thuật chung

  nén

  Giải thích VN: Người ta đã bắt đầu quan tâm nhiều đến việc nén dữ liệu khi càng ngày càng có nhiều tổ chức muốn chuyển giao giọng nói, video, và dữ liệu qua những mạng trong nhà và mạng Internet. Nén dữ liệu là làm cho nó cần ít không gian đĩa lưu trữ hơn và ít băng thông hơn trên một kênh chuyển giao dữ liệu. Hầu hết những lược đồ nén đều lợi dụng ở chỗ dữ liệu có rất nhiều điểm lặp lại. Chúng thay thế những điểm lặp lại đó bằng các biểu tượng đại diện để tốn ít không gian lưu trữ hơn. Một từ điển biểu tượng sẽ được dùng để chuyển từ dữ liệu sang biểu tượng.

  lực nén
  quá trình nén
  heat of compression
  nhiệt của quá trình nén
  heat of compression
  nhiệt do quá trình nén ép
  ideal compression
  quá trình nén lý tưởng
  injection compression process
  quá trình nén áp lực
  injection compression process
  quá trình nén phun
  terminal compression temperature
  nhiệt độ cuối tầm (quá trình) nén
  terminal compression temperature
  nhiệt độ quá trình nén
  thermal compression
  quá trình nén nhiệt động
  sự biến dạng nén
  eccentric compression deformation
  sự biến dạng nén lệch tâm
  sự ép

  Giải thích VN: Sự ngưng tụ hoặc giảm thể tích (chất ở trạng thái khí)/ sự tiết giảm lợi suất của tín hiệu âm thanh tùy theo âm lượng, thí dụ âm tần biên độ quá lớn phải được tiết giảm hoặc nén ép nhiều hơn tín hiệu biên độ nhỏ.

  sự ép chặt
  sự lèn chặt
  sự nén

  Giải thích VN: Người ta đã bắt đầu quan tâm nhiều đến việc nén dữ liệu khi càng ngày càng có nhiều tổ chức muốn chuyển giao giọng nói, video, và dữ liệu qua những mạng trong nhà và mạng Internet. Nén dữ liệu là làm cho nó cần ít không gian đĩa lưu trữ hơn và ít băng thông hơn trên một kênh chuyển giao dữ liệu. Hầu hết những lược đồ nén đều lợi dụng ở chỗ dữ liệu có rất nhiều điểm lặp lại. Chúng thay thế những điểm lặp lại đó bằng các biểu tượng đại diện để tốn ít không gian lưu trữ hơn. Một từ điển biểu tượng sẽ được dùng để chuyển từ dữ liệu sang biểu tượng.

  sức nén

  Kinh tế

  sự ép
  sự nén

  Địa chất

  sự nén, sự ép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X