• /ɪk'struʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đẩy ra, sự ấn ra

  Chuyên ngành

  Y học

  nhô ra (bị đẩy ra)

  Kỹ thuật chung

  đùn ra
  ép trồi
  extrusion die
  khuôn ép trồi
  ground extrusion
  sự ép trồi đất
  soil extrusion
  sự ép trồi đất
  phun trào
  extrusion rocks
  đá phun trào
  sự đẩy ra
  sự đẩy, ép ra

  Giải thích EN: A process of forming rods, tubes, or other continuously formed pieces, by pushing hot or cold semisoft solid material through a die. Giải thích VN: Công đoạn tạo các thanh, ống hay các hình dạng liên tục khác cho vật liệu bằng cách đẩy, ép vật liệu rắn bán dẻo ở nhiệt độ nóng hay lạnh qua khuôn kéo.

  sự đột dập
  sự đùn
  Công nghệ đùn (thường sử dụng bằng phương pháp trục vít)
  sự đúc ép
  sự ép đùn
  duplex extrusion line
  dây chuyền ép suất hai chiều
  sự ép trồi
  ground extrusion
  sự ép trồi đất
  soil extrusion
  sự ép trồi đất

  Kinh tế

  sự đùn ra
  sự tạo hình (bằng cách ép đùn qua mặt bích ca lô)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X