• /¸mʌltidai´menʃənəl/

  Toán & tin

  đa chiều
  multidimensional array
  mảng đa chiều
  multidimensional classification system
  hệ thống phân loại đa chiều
  multidimensional language
  ngôn ngữ đa chiều

  Kỹ thuật chung

  nhiều chiều
  multidimensional array
  mảng nhiều chiều
  multidimensional checking
  sự kiểm tra nhiều chiều
  multidimensional filtering
  sự lọc nhiều chiều
  multidimensional language
  ngôn ngữ nhiều chiều
  multidimensional network model
  mô hình mạng nhiều chiều
  nhiều thứ nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X