• /,klæsifi'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân loại

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) sự phân loại, sự phân lớp, sự phân hạng
  attributive classification
  sự phân theo thuộc tính
  automatic classification
  sự phân loại tự động
  manifold classification
  sự phân theo nhiều dấu hiệu
  marginal classification
  sự phân loại biên duyên
  one-way classification
  sự phân loại theo một dấu hiệu
  two-way classification
  sự phân loại theo hai dấu hiệu


  Giao thông & vận tải

  sự chuyển đường tàu
  sự xếp hạng (tàu)

  Kỹ thuật chung

  phân loại
  aircraft classification
  sự phân loại máy bay
  analytical classification system
  hệ thống phân loại phân tích
  asset standard classification
  phân loại tiêu chuẩn tài sản
  automatic classification
  sự phân loại tự động
  bridge classification
  phân loại cầu
  broad classification system
  lớp phân loại rộng
  classification (ofsoil)
  sự phân loại đất
  classification (vs)
  sự phân loại
  classification according to degree of environment pollution
  sự phân loại (theo) mức ô nhiễm môi trường
  classification according to degree of environment pollution
  sự phân loại vùng vệ sinh
  classification by screening
  sự phân loại (hạt) bằng sàng
  classification characteristics
  đặc điểm phân loại
  classification chart
  bảng phân loại
  classification count
  sự đếm để phân loại
  classification detector
  thiết bị dò phân loại
  classification level
  mức phân loại
  classification of building and structure
  sự phân loại nhà và công trình
  classification of defects
  sự phân loại khuyết tật
  classification of goods
  phân loại hàng hóa
  classification of ground water
  sự phân loại nước ngầm
  classification of lines
  phân loại tuyến đường sắt
  classification of posts
  sự phân loại việc làm
  classification of rock
  phân loại đá
  classification of samples
  phân loại mẫu
  classification of tracks and switches
  phân loại đường sắt và ghi
  classification siding
  đường tránh tàu phân loại
  classification statistic
  thông kê để phân loại
  classification statistic
  thống kê để phân loại
  classification statistics
  thống kê phân loại
  classification system
  hệ thống phân loại
  classification table
  bảng phân loại
  classification test
  thí nghiệm để phân loại
  classification track
  đường phân loại toa xe
  classification track
  đường ray phân loại tàu
  classification yard line
  đường phân loại tàu
  classification yard line
  đường tàu vào trạm phân loại
  classification yard tower
  tháp trạm phân loại toa
  classification yard tower
  tháp bãi phân loại toa
  classification yard with hump
  bãi dốc gù phân loại dồn tàu
  Classification, Engineering soil
  phân loại đất xây dựng
  Classification, Erosion
  phân loại xói lở
  classifier classification
  máy phân loại
  close classification system
  hệ thống phân loại chi tiết
  design speed classification of the road
  phân loại tốc độ thiết kế của đường
  dichotomized classification system
  hệ thống phân loại đôi
  Directionality Classification (DC)
  phân loại hướng tính
  engineering soil classification
  phân loại đất xây dựng
  enumerative classification system
  hệ thống phân loại liệt kê
  Extraction and Classification of Homogenous Objects (ECHO)
  bóc tách và phân loại các đối tượng đồng nhất
  general classification of merchandise
  phân loại hàng hóa
  general classification system
  hệ thống phân loại chung
  general classification system
  hệ thống phân loại tổng quát
  grease classification
  phân loại mỡ
  hierarchical classification system
  hệ thống phân loại cấp bậc
  hierarchical classification system
  hệ thống phân loại phân cấp
  highway classification
  sự phân loại đường bộ
  hydraulic classification
  máy phân loại thủy lực
  insulation classification
  sự phân loại cách điện
  job classification
  sự phân loại công việc
  lancefield classification
  phân loại Lance-field
  line classification
  phân loại mạch
  linear classification system
  hệ thống phân loại tuyến tính
  marginal classification
  sự phân loại biên
  marginal classification
  sự phân loại biên duyên
  material classification
  sự phân loại vật thể
  mechanical classification
  máy phân loại cơ học
  monohiererchical classification system
  hệ thống phân loại cấp bậc
  monohiererchical classification system
  hệ thống phân loại phân cấp
  multidimensional classification system
  hệ thống phân loại đa chiều
  occupational classification
  sự phân loại nghề nghiệp
  oil classification
  phân loại dầu
  particle classification
  sự phân loại hạt
  pattern classification
  sự phân loại mẫu
  rail classification
  phân loại ray (theo điều kiện và độ mòn ray)
  road classification
  phân loại đường
  rock classification
  phân loại đá
  rock classification
  sự phân loại đá
  security classification
  sự phân loại an toàn
  sieve classification
  sự phân loại qua rây (khoáng vật)
  soil classification
  phân loại đất
  soil classification
  sự phân loại đất
  specialized classification system
  hệ thống phân loại đặc biệt
  synthetic classification system
  hệ thống phân loại tổng hợp
  tariff classification
  phân loại giá cước
  temperature classification
  sự phân loại nhiệt độ
  Thom classification theorem
  định lý phân loại Thom
  track classification
  phân loại đường sắt
  universal classification system
  hệ thống phân loại chung
  universal classification system
  hệ thống phân loại tổng quát
  Yard, Classification
  bãi phân loại
  sắp xếp
  sự phân hạng
  sự phân loại

  Giải thích EN: The process of dividing things into classes, or the divisions arrived at by such a process; specific uses include:the process of grading and sorting of particles by size, shape, or density.

  Giải thích VN: Quá trình phân chia các vật thành các loại, hay những sự phân chia bằng quá trình như vậy; cách dùng riêng: quá trình phân loại các hạt theo kích cỡ, hình dạng, hay tỷ trọng.

  aircraft classification
  sự phân loại máy bay
  automatic classification
  sự phân loại tự động
  classification (ofsoil)
  sự phân loại đất
  classification according to degree of environment pollution
  sự phân loại (theo) mức ô nhiễm môi trường
  classification according to degree of environment pollution
  sự phân loại vùng vệ sinh
  classification by screening
  sự phân loại (hạt) bằng sàng
  classification of building and structure
  sự phân loại nhà và công trình
  classification of defects
  sự phân loại khuyết tật
  classification of ground water
  sự phân loại nước ngầm
  classification of posts
  sự phân loại việc làm
  highway classification
  sự phân loại đường bộ
  insulation classification
  sự phân loại cách điện
  job classification
  sự phân loại công việc
  marginal classification
  sự phân loại biên
  marginal classification
  sự phân loại biên duyên
  material classification
  sự phân loại vật thể
  occupational classification
  sự phân loại nghề nghiệp
  particle classification
  sự phân loại hạt
  pattern classification
  sự phân loại mẫu
  rock classification
  sự phân loại đá
  security classification
  sự phân loại an toàn
  sieve classification
  sự phân loại qua rây (khoáng vật)
  soil classification
  sự phân loại đất
  temperature classification
  sự phân loại nhiệt độ
  sự phân cấp
  sự phân lớp
  sự phân tầng

  Kinh tế

  phân loại hàng hóa
  sự chia nhóm
  sự phân loại
  ABC inventory classification
  sự phân loại ABC hàng tồn kho
  attributive classification
  sự phân loại phẩm chất
  classification of advertisement
  sự phân loại quảng cáo
  classification of risks
  sự phân loại rủi ro (trong bảo hiểm)
  cost classification
  sự phân loại phí tổn
  expense classification
  sự phân loại chi phí
  freight classification
  sự phân loại cước chuyên chở
  functional classification
  sự phân loại theo chức năng
  re-classification of post
  sự phân loại lại chức vụ
  scientific classification
  sự phân loại khoa học
  scientific classification
  sự phân loại mang tính khoa học
  screenless classification
  sự phân loại không sàng
  size classification
  sự phân loại theo kích thước
  tariff classification
  sự phân loại thuế quan
  sự phân loại (hàng hóa)
  xếp hạng (một con) tàu
  xếp hạng tàu
  classification certificate
  giấy chứng xếp hạng (tàu)
  classification certificate
  giấy chứng xếp hạng tàu
  classification society
  hội xếp hạng tàu
  classification society
  hội xếp hạng tàu (như Lloyd's Register ở Luân Đôn..)
  ship's classification
  sự xếp hạng tàu

  Địa chất

  sự phân loại, sự phân theo độ hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X