• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  kiểm soát
  syntax checking
  kiểm soát cú pháp
  weld checking
  kiểm soát đường hàn
  kiểm tra
  authority checking
  sự kiểm tra quyền (sử dụng, truy cập)
  automatic checking
  sự kiểm tra tự động
  block serial number checking
  sự kiểm tra số thứ tự khối
  bore checking equipment
  thiết bị kiểm tra lỗ
  card checking
  kiểm tra thẻ
  charge for checking
  phí kiểm tra
  checking apparatus
  máy kiểm tra
  checking by blueing checking
  sự kiểm tra bằng màu
  checking by re-substitution
  kiểm tra bằng cách thế
  checking calculation
  sự tính toán kiểm tra
  checking circuitry
  mạch kiểm tra
  checking concrete quality
  kiểm tra chất lượng bêtông
  checking device
  đồ giá kiểm tra
  checking device
  dụng cụ kiểm tra
  checking in light
  sự kiểm tra bằng ánh sáng
  checking instrument
  khí cụ đo kiểm tra
  checking instrument
  dụng cụ kiểm tra
  checking line
  dòng kiểm tra
  checking machine
  máy đo lường kiểm tra
  checking of switches
  kiểm tra ghi
  checking procedure
  phương pháp kiểm tra
  checking relay
  rơle kiểm tra
  checking routine
  chương trình con kiểm tra
  checking routine
  thủ tục kiểm tra
  checking routine
  thường trình kiểm tra
  checking sheet
  phiếu kiểm tra
  checking surface
  mặt chuẩn kiểm tra
  checking system
  hệ kiểm tra
  checking table
  bảng kiểm tra
  checking test
  sự thử nghiệm kiểm tra
  checking traverse
  cách (phương pháp) kiểm tra
  checking traverse
  đường sườn kiểm tra
  code checking time
  thời gian kiểm tra mã
  control, checking
  kiểm tra (kiểm toán)
  cross checking
  sự kiểm tra chéo
  design rules checking
  kiểm tra quy tắc thiết kế
  desk checking
  kiểm tra tại bàn
  ECC (errorchecking and correction)
  sự kiểm tra và hiệu chỉnh
  error checking
  sự kiểm tra lỗi
  error checking
  sự kiểm tra sai hỏng
  Error Checking and Correcting (ECC)
  kiểm tra và chữa lỗi
  Error Checking and Correction (ECC)
  kiểm tra và sửa lỗi
  error checking circuit
  mạch kiểm tra lỗi
  error checking code
  mã kiểm tra sai
  error-checking and correction (ECC)
  sự kiểm tra và hiệu chỉnh lỗi
  error-checking code
  mã kiểm tra lỗi
  error-checking code
  mã kiểm tra sai hỏng
  FCS frame checking sequence
  dãy thứ tự kiểm tra khung
  frame checking sequence
  thứ tự kiểm tra mành
  label checking
  sự kiểm tra nhãn
  label checking routine
  đoạn chương trình kiểm tra nhãn
  label checking routine
  thủ tục kiểm tra nhãn
  level checking
  sự kiểm tra mức
  model checking
  sự kiểm tra mô hình
  multidimensional checking
  sự kiểm tra nhiều chiều
  parity checking
  kiểm tra chẵn lẻ
  parity checking
  kiểm tra ngang bậc
  parity checking code
  mã kiểm tra chẵn lẻ
  purity checking
  sự kiểm tra độ sạch
  purity checking
  sự kiểm tra độ thuần (khiết)
  redundancy checking
  sự kiểm tra dư thừa
  relational checking
  sự kiểm tra quan hệ
  self-checking
  tự kiểm tra
  self-checking code
  mã tự kiểm tra
  self-checking digit
  chữ số tự kiểm tra
  self-checking number
  số tự kiểm tra
  self-checking system
  hệ thống tự kiểm tra
  sequence checking routine
  thủ tục kiểm tra tuần tự
  spell checking
  kiểm tra chính tả
  syntax checking
  sự kiểm tra cú pháp
  systematic error-checking code
  mã kiểm tra lỗi hệ thống
  thread checking equipment
  dụng cụ kiểm tra ren
  thread checking equipment
  thiết bị kiểm tra ren
  toothed-gear checking equipment
  thiết bị kiểm tra bánh răng
  type checking
  sự kiểm tra kiểu
  sự kiểm nghiệm
  sự kiểm soát
  sự kiểm tra
  authority checking
  sự kiểm tra quyền (sử dụng, truy cập)
  automatic checking
  sự kiểm tra tự động
  block serial number checking
  sự kiểm tra số thứ tự khối
  checking by blueing checking
  sự kiểm tra bằng màu
  checking in light
  sự kiểm tra bằng ánh sáng
  cross checking
  sự kiểm tra chéo
  ECC (errorchecking and correction)
  sự kiểm tra và hiệu chỉnh
  error checking
  sự kiểm tra lỗi
  error checking
  sự kiểm tra sai hỏng
  error-checking and correction (ECC)
  sự kiểm tra và hiệu chỉnh lỗi
  label checking
  sự kiểm tra nhãn
  level checking
  sự kiểm tra mức
  model checking
  sự kiểm tra mô hình
  multidimensional checking
  sự kiểm tra nhiều chiều
  purity checking
  sự kiểm tra độ sạch
  purity checking
  sự kiểm tra độ thuần (khiết)
  redundancy checking
  sự kiểm tra dư thừa
  relational checking
  sự kiểm tra quan hệ
  syntax checking
  sự kiểm tra cú pháp
  type checking
  sự kiểm tra kiểu
  sự rạn nứt
  sự thanh tra

  Kinh tế

  sự rạn nứt

  Xây dựng

  kiểm tra [sự kiểm tra]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X