• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  đa mục đích

  Kỹ thuật chung

  đa chức năng
  multifunction board
  bản mạch đa chức năng
  Multifunction CRT Display System (MCDS)
  Hệ thống hiển thị CRT đa chức năng
  MultiFunction Peripheral Interface (MFPI)
  giao diện thiết bị ngoại vi đa chức năng
  MultiFunction Peripheral Language (MFPL)
  ngôn ngữ ngoại vi đa chức năng
  multifunction rotary switch
  công tắc quay đa chức năng
  MultiFunction Work Station (MFWS)
  trạm làm việc đa chức năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X