• /ˌmʌltiˈmidiə, ˌmʌltaɪˈmidiə/

  Toán & tin

  đa môi trường
  IMA (InteractiveMultimedia Association)
  hiệp hội đa môi trường tương tác
  MMX (multimediaextension)
  sự mở rộng đa môi trường
  đa phương tiện
  IMA (InteractiveMultimedia Association)
  hiệp hội đa phương tiện tương tác
  interactive multimedia
  đa phương tiện tương tác
  MMCD (multimediacompact disk)
  đĩa compact đa phương tiện
  multimedia compact disk (MMCD)
  đĩa compact đa phương tiện
  multimedia extension (MMX)
  sự mở rộng đa phương tiện
  multimedia file
  tập tin đa phương tiện
  Multimedia Personal Computer (MPC)
  máy tính đa phương tiện
  multimedia system
  hệ thống đa phương tiện
  đa truyền thông
  IMA (InteractiveMultimedia Association)
  hiệp hội đa truyền thông tương tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X