• /´mʌlti¸feiz/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều pha

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) nhiều giai đoạn, nhiều bước; (vật lý ) nhiều pha

  Điện tử & viễn thông

  thuộc nhiều pha

  Kỹ thuật chung

  đa pha
  nhiều bước
  nhiều giai đoạn
  nhiều pha
  multiphase behaviour
  tính chất nhiều pha
  multiphase controller
  bộ điều khiển nhiều pha
  multiphase lightning strike
  hiện tượng sét đánh nhiều pha
  multiphase mixture
  hỗn hợp nhiều pha
  multiphase sampling
  sự lấy mẫu nhiều pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X