• /Municipal bɔnd/

  Kinh tế

  trái phiếu địa phương
  municipal bond insurance
  bảo hiểm trái phiếu địa phương
  taxable municipal bond
  trái phiếu địa phương phải chịu thuế
  trái phiếu thành phố
  Municipal Bond Insurance Association
  hiệp hội bảo hiểm trái phiếu thành phố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X