• /mai'self/

  Thông dụng

  Đại từ phản thân

  Tự tôi
  I wash myself
  tự tôi tắm rửa lấy
  Chính tôi
  I myself said so
  chính tôi nói như thế
  I am not myself
  tôi không được khoẻ; tôi thấy trong người khó chịu
  by myself
  một mình tôi, mình tôi
  I can do it by myself
  tôi có thể làm được cái đó một mình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản thân tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X