• /'neidiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thiên văn học) đế
  Điểm thấp nhất, "đất đen"
  his fortune was at its nadir
  vận nó gặp lúc bĩ nhất, vận nó xuống đến tận đất đen

  Toán & tin

  đáy trời
  thiên đế

  Điện tử & viễn thông

  thiên thể

  Kỹ thuật chung

  đế
  điểm đáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X