• Điện tử & viễn thông

  băng tần hẹp
  dải tần hẹp

  Kỹ thuật chung

  băng hẹp
  Narrow band Voice Modulation (NBVM)
  điều chế thoại băng hẹp
  Narrow-band Analogue Mobile phone service (Motorola) (NAMPS)
  dịch vụ điện thoại di động tương tự băng hẹp (Motorola)
  narrow-band demodulation
  sự dải điều băng hẹp
  narrow-band filter
  bộ lọc dải băng hẹp
  dải hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X