• /¸nævi´geiʃənəl/

  Kỹ thuật chung

  đạo hàng
  navigational assistance
  sự giúp đỡ đạo hàng
  navigational information
  thông tin về đạo hàng
  navigational instrument
  khí cụ đạo hàng
  navigational radar
  rađa đạo hàng
  navigational warning data
  sự thông báo trước đạo hàng
  self-contained navigational aid
  phương tiện đạo hàng độc lập
  hàng hải
  navigational instrument
  khí cụ hàng hải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  marine , maritime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X