• /'mæritaim/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) biển; (thuộc) ngành hàng hải
  maritime law
  luật hàng hải
  Gần biển
  the maritime provinces of Soviet Union
  những tỉnh gần biển của Liên-xô

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gần biển

  Kỹ thuật chung

  biển
  European maritime area
  vùng biển châu Âu
  Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
  hệ thống cứu nạn và an toàn biển toàn cầu
  maritime communication
  liên lạc trên biển
  maritime communication
  truyền thông trên biển
  maritime industry
  ngành công nghiệp biển
  maritime navigation
  giao thông đường biển
  maritime peril
  hiểm họa trên biển
  maritime structure
  công trình biển
  maritime transport
  vận tải đường biển
  maritime zone
  miền biển
  hàng hải
  International Maritime Organization (IMO)
  tổ chức hàng hải quốc tế
  International Maritime Organization (IMO)
  Tổ chức Hàng hải thế giới
  Maritime Business Radio (MBR)
  vô tuyến kinh doanh hàng hải
  maritime communication
  truyền thông hàng hải
  maritime law
  luật hàng hải
  maritime mobile service
  dịch vụ di động hàng hải
  maritime radar interrogator transponder-MRIT
  máy hỏi-máy trả lời rađa hàng hải-MRIT
  maritime radio-navigation service
  dịch vụ đạo hàng hàng hải
  Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC)
  trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải
  maritime satellite
  vệ tinh hàng hải
  maritime satellite circuit
  mạch vệ tinh hàng hải
  Maritime Satellite Service (MSS)
  dịch vụ vệ tinh hàng hải
  Maritime Satellite Switching Centre (MSSC)
  trung tâm chuyển mạch vệ tinh hàng hải
  maritime satellite system
  hệ thống vệ tinh hàng hải
  maritime switching center (MSC)
  trung tâm chuyển mạch hàng hải
  Maritime Switching Centre (MSC)
  trung tâm chuyển mạch hàng hải
  maritime switching centre-MSC
  trung tâm chuyển mạch hàng hải
  Maritime Test Terminal (MTT)
  đầu cuối đo thử hàng hải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X