• /ə´sistəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giúp đỡ, sự hỗ trợ
  to render (give) assistance to somebody
  giúp đỡ ai
  technical assistance
  sự hỗ trợ về kỹ thuật nghiệp vụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự giúp đỡ

  Kỹ thuật chung

  hỗ trợ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X