• /ni´sesitəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nghèo túng, túng bấn
  to be in necessitous circumstance
  sống trong hoàn cảnh nghèo túng
  Cấp bách, cấp thiết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X