• /ˈsɜrkəmˌstæns , ˈsɜrkəmˌstəns/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Hoàn cảnh, trường hợp, tình huống
  under (in) the present circumstances
  trong hoàn cảnh hiện tại
  under (in) no circumstances
  dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ
  to live in narrow circumstances
  sống thiếu thốn nghèo túng
  in easy (good, flourishing) circumstances
  trong hoàn cảnh sung túc phong lưu
  in bad (straitened) circumstances
  trong hoàn cảnh thiếu thốn túng quẫn
  Sự kiện, sự việc, chi tiết
  to tell a story without omitting a single circumstance
  kể câu chuyện không bỏ sót một chi tiết nào
  Nghi thức, nghi lễ
  to receive someone with pomp and circumstance
  tiếp đón ai (với nghi thức) rất trọng thể
  to be behindhand in one's circumstances
  túng thiếu, thiếu tiền
  circumstances alter cases
  tất cả đều chỉ do hoàn cảnh tạo ra cả; có tội lỗi chẳng qua cũng chỉ vì hoàn cảnh xui nên
  not a circumstance to
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không thể so sánh với, không ra cái gì khi đem so sánh với

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hoàn cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X