• Thông dụng

  Danh từ

  Bàn đàm phán, bàn thương lượng, bàn điều đình
  our people's military victories forced the US imperialism to come to the negotiating table
  các thắng lợi về quân sự của nhân dân ta buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X