• (đổi hướng từ Victories)
  /'viktəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) V sự chiến thắng, sự thắng lợi (trong chiến tranh, cuộc thi..)
  chiến thắng Điện Biên Phủ
  Chiến thắng 30-4-1975
  to win glorious victories
  giành được những chiến thắng vẻ vang
  Sự khắc phục được, sự chế ngự được
  victory over one's quick temper
  sự chế ngựa được tính nóng nảy của mình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X