• /´neibəhud/

  Thông dụng

  Cách viết khác neighborhood

  Danh từ

  Hàng xóm, láng giềng; tình hàng xóm
  all the neighbourhood likes him
  tất cả bà con hàng xóm đều thích anh ta
  Tình trạng ở gần
  Vùng lân cận
  the neighbourhood of a town
  vùng lân cận thành phố
  in the neighbourhood
  gần, chừng khoảng
  in the neighbourhood of fifty kilometers
  chừng năm mươi kilômet

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lân cận
  neighbourhood of a curve
  lân cận của một đường cong
  neighbourhood of point
  lân cận của điểm
  neighbourhood of zero
  (đại số ) lân cận của không (điểm)
  deleted neighbourhood
  (giải tích ) lân cận thủng, lân cận có điểm thủng
  distinguished neighbourhood
  (giải tích ) lân cận được phân biệt
  spherical neighbourhood
  (hình học ) lân cận cầu
  tubular neighbourhood
  (tôpô học ) lân cận hình ống

  Kỹ thuật chung

  lân cận
  miền lân cận
  neighbourhood of a point
  miền lân cận của một điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X