• Toán & tin

  địa chỉ mạng
  auxiliary network address
  địa chỉ mạng phụ
  main network address
  địa chỉ mạng chính
  NAU (networkaddress unit)
  đơn vị khả lập địa chỉ mạng
  network address translation (NAT)
  sự dịch địa chỉ mạng
  network address unit (NAU)
  đơn vị khả lập địa chỉ mạng
  real network address
  địa chỉ mạng thực
  request network address assignment
  sự gán địa chỉ mạng yêu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X